شرایط گارانتی آی سی های فروشگاه دکتر هارد

دوستان عزیز تمامی هاردهای برند سامسونگ اعم از سکند و نیو، چنان چه مشتری پس از خرید ایسی و دریافت آن از کیفیت ایسی ها رضایت نداشته باشد و یا اینکه قبل از نصب آیسی در هنگام پروگرم و رایت دامپ به مشکل بخورد، درصورت پاک نشدن مهر روی آیسی مرجوع می شود.

در مورد سایر آیسی ها اعم از هاینیکس و سندیسک و غیره، به دلیل مشاهده خرابی هارد هنگام پروگرم حتی هاردهای با کیفیت نیو، قبل از ارسال تست رایت انجام میشود و درصورت مشکل دار شدن در هنگام پروگرم و یا نصب هارد به وسیله مشتری، به هیچ وجه قابل مرجوع نیس.

باتشکر