نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

هارد خام هاینیکس EMMC SKhynix H9TQ17A8JTMC اورجینال

75,000 تومان
 • شماره فنی: H9TQ17A8JTMC
 • سازنده: SKhynix
 • کیفیت: اورجینال
 • ظرفیت: 16gb
 • قابل استفاده در:

SAMSUNG j1 ACE-DESiRE 620/816/820 SONY C5/M4 HONOR 5X-G7-P8-P8 LiTE

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KMQ310006A-B419 اورجینال

75,000 تومان
 • شماره فنی: KMQ310006A-B419
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: اورجینال
 • ظرفیت: 16gb
 • قابل استفاده در:
kiw-l21 gr3 tit-u02 desire 728 G5520 G570f k430dsy  

هارد خام هاینیکس EMMC SKhynix H9TQ64AAETAC اورجینال

50,000 تومان
 • شماره فنی: H9TQ64AAETAC
 • سازنده: SKhynix
 • کیفیت: اورجینال
 • ظرفیت: 8gb
 • قابل استفاده در:

g532g y560-u02 spd desire 626 scl-u31

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KMRE1000BM-B512 اورجینال

90,000 تومان
 • شماره فنی: KMRE1000BM-B512
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: اورجینال
 • ظرفیت: 16gb
 • قابل استفاده در:
kiw-l21 gr3 tit-u02 desire 728 G5520 G570f k430dsy  

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KMR310001M-B611 اورجینال

75,000 تومان
 • شماره فنی: KMR310001M-B611
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: اورجینال
 • ظرفیت: 16gb
 • قابل استفاده در:
A5-A7-A8-E5-E7-E8 HTC ONEC4-C5-P8

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung kmkjsooovm-b309 استوک

28,000 تومان
 • شماره فنی: kmkjsooovm-b309
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: سکند
 • ظرفیت: 4gb
 • قابل استفاده در:
G6-G525-G610-G615-G630-G700-G730-D700 HOL U19-HOL T00-Y330-Y520-Y530-Y550-Y600-Y625 LG D295 D380 HTC XE/XL/310/500/516/600-LENOVO A820/P770/S920 and more

پک ده تایی هارد خام سامسونگ EMMC Samsung kmkjsooovm-b309 سکند

420,000 تومان
 • شماره فنی: kmkjsooovm-b309
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: سکند AA
 • ظرفیت: 4gb
 • قابل استفاده در:
G6-G525-G610-G615-G630-G700-G730-D700 HOL U19-HOL T00-Y330-Y520-Y530-Y550-Y600-Y625 LG D295 D380 HTC XE/XL/310/500/516/600-LENOVO A820/P770/S920 and more

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KMNJS000ZM-B205 استوک

27,000 تومان
 • شماره فنی: KMNJS000ZM-B205
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت:  سکند(استوک AA)
 • ظرفیت: 4gb
 • قابل استفاده در:

Y320-Y330-Y360-Y511-Y530-Y600-y520

هارد خام سندیسک EMMC sandisk SD7DP28C-4G استوک

28,000 تومان33,000 تومان
 • شماره فنی: SD7DP28C-4G
 • سازنده: Sandisk
 • کیفیت: استوک(سکند AA)
 • ظرفیت: 4gb
 • قابل استفاده در:

G6-G525-G610-G615-G630-G700-G730-G760 3C-H30-Y320-Y360-Y520-Y530-Y550-Y625-C8813

هارد خام هاینیکس EMMC SKhynix H9TP32A4GDCC اورجینال

33,000 تومان
 • شماره فنی: H9TP32A4GDCC
 • سازنده: SKhynix
 • کیفیت: اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 4gb
 • قابل استفاده در:

G6-g610-g630-g730-G615-3C D700-Y511-Y520-Y530-Y600-

هارد خام توشیبا EMMC Toshiba THGBMBG7D2KBAIL

44,000 تومان
 • شماره فنی: THGBMBG7D2KBAIL
 • سازنده: toshiba
 • کیفیت: اورجینال (سکندAA)
 • ظرفیت: 16gb
 • قابل استفاده در:

n910-n7502-i9300-i9300i-p5200-t325-sony d6503-lg g3-lg g4

هارد خام توشیبا EMMC Toshiba THGBMFG8C4LBAIR استوک

45,000 تومان50,000 تومان
 • شماره فنی: THGBMFG8C4LBAIR
 • سازنده: toshiba
 • کیفیت: سکند (کیفیت AA)
 • ظرفیت: 32gb
 • قابل استفاده در:

HTC ONE ME/MU/M8/M9 one max h30-u10 lg g3 lg g4

هارد خام هاینیکس EMMC SKhynix H26M52103FMR اورجینال

37,000 تومان
 • شماره فنی: H26M52103FMR
 • سازنده: SKhynix
 • کیفیت: صددرصد اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 16gb
 • قابل استفاده در:

HTC ONE-DESiRE 820-DESiRE 826 h30-u10

هارد خام هاینیکس EMMC SKhynix H9TQ64A8GTMC اورجینال

65,000 تومان 63,000 تومان
 • شماره فنی: H9TQ64A8GTMC
 • سازنده: SKhynix
 • کیفیت: صددرصد اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 8gb
 • قابل استفاده در:

P7-Y6 DESiRE 626 j200

هارد خام هاینیکس EMMC SKhynix H9TP65A8JDAC اورجینال

55,000 تومان
 • شماره فنی: H9TP65A8JDAC
 • سازنده: SKhynix
 • کیفیت: صددرصد اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 8gb
 • قابل استفاده در:

G6-G525-G610-G615-G630-G730-3C D700-Y511-Y520-Y530-Y600-Y625-HUL T00 i8552-DESiRE 500/516/616 LG D686

هارد خام هاینیکس EMMC SKhynix H9TQ17ABJTMC اورجینال

 • شماره فنی: H9TQ17ABJTMC
 • سازنده: SKhynix
 • کیفیت: اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 16gb
 • قابل استفاده در:

 HONOR 5X-G7-P8-P8 LiTE SAMSUNG j1 ACE-DESiRE 620/816/820 SONY C5/M4

هارد خام هاینیکس EMMC SKhynix H9TP64A8JDMC اورجینال

54,000 تومان
 • شماره فنی: H9TP64A8JDMC
 • سازنده: SKhynix
 • کیفیت: اورجینال (سکند AA)
 • ظرفیت: 8gb
 • قابل استفاده در:

 huawei y635

هارد خام هاینیکس EMMC SKhynix H26M42003GMR اورجینال

35,000 تومان 33,000 تومان
 • شماره فنی: H26M42003GMR
 • سازنده: SKhynix
 • کیفیت: اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 8gb
 • قابل استفاده در:

3C-4C-4X-H30-P7-G620-G700-G750 LUMiA 625/720/820/1320 HTC DESiRE SV-ZENFONE-ASUS K012

هارد خام هاینیکس EMMC SKhynix H9TP32A8JDBC اورجینال

35,000 تومان 33,000 تومان
 • شماره فنی: H9TP32A8JDBC
 • سازنده: SKhynix
 • کیفیت: اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 4gb
 • قابل استفاده در:

G6-G525-G610-G615-G630-G730-3C D700-Y511-Y520-Y530-Y600-Y625-HUL T00 i8552-DESiRE 500/516/616

هارد خام هاینیکس EMMC SKhynix H9TP32A8JDAC

28,000 تومان30,000 تومان
 • شماره فنی: H9TP32A8JDAC
 • سازنده: SKhynix
 • کیفیت: استوک(سکند AA)
 • ظرفیت: 4gb
 • قابل استفاده در:

G6-G525-G610-G615-G630-G730-3C D700-Y511-Y520-Y530-Y600-Y625-HUL T00 i8552-DESiRE 500/516/616

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KMQ310006M-B417 اورجینال

68,000 تومان 63,000 تومان
 • شماره فنی: KMQ310006M-B417
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: صددرصد اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 16gb
 • قابل استفاده در:

A3-A5

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KMQ7X000SA-B315 اورجینال

52,000 تومان
 • شماره فنی: KMQ7X000SA-B315
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 8gb
 • قابل استفاده در:

 g530 HTC DESiRE 610/620/816 LG K350Z/D335-LENOVO NOTE 8

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KMQ310006A-B419 اورجینال

 • شماره فنی: KMQ310006A-B419
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 16gb
 • قابل استفاده در:

j500-j510-j510GN-j510H LG K10-DESiRE 728

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KMRE1000BM-B512 اورجینال

 • شماره فنی: KMRE1000BM-B512
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 16gb
 • قابل استفاده در:

kiw-l21 tit-u02 desire 728: gr3(TAG-L21)

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KMR310001M-B611 اورجینال

 • شماره فنی: KMVTU000LM-B503
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 16gb
 • قابل استفاده در:

S3-S4-j700-NOTE-NOTE2-NOTE3-P6200-T210 G700-P6

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KMQN10006M-b318 اورجینال

55,000 تومان
 • شماره فنی: KMQN10006M-b318
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 8gb
 • قابل استفاده در:

j500F-j500FN-j500H-j320H-j750H LG H734/X POWER-P9 p9 lite

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KMV3W000LM-B310 اورجینال

30,000 تومان
 • شماره فنی: KMV3W000LM-B310
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: اورجینال (سکند AA)
 • ظرفیت: 16gb
 • قابل استفاده در:

S3-S4-S5-N7100-T311 DESiRE 818N

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KMQN1000SM-B316 اورجینال

46,000 تومان
 • شماره فنی: KMQN1000SM-B316
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: صددرصد اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 8gb
 • قابل استفاده در:

G360-G530-G531-j1-j2-j5 G7-G700

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KMVTU000LM-B503 اورجینال

30,000 تومان
 • شماره فنی: KMVTU000LM-B503
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 16gb
 • قابل استفاده در:

S3-S4-j700-NOTE-NOTE2-NOTE3-P6200-T210 G700-P6

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KMVYL000LM-B503 اورجینال

30,000 تومان
 • شماره فنی: KMVYL000LM-B503
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: اورجینال (سکندAA)
 • ظرفیت: 16gb
 • قابل استفاده در:

S3-S4-j700-NOTE-NOTE2-NOTE3-P6200-T210 G700-P6

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KMQ310013M-B419 اورجینال

 • شماره فنی: KMQ310013M-B419
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 16gb
 • قابل استفاده در:

j500-j510-j510GN-j510H LG K10-DESiRE 728

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KLMAG4FEJA-A002 اورجینال

35,000 تومان
 • شماره فنی: KLMAG4FEJA-A002
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: صددرصد اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 16gb
 • قابل استفاده در:

i9082-i9105-i9150-P3100-P5100-P6200-P6800-P7500 N5100-N8000-N8010-N9000-N9005-T210-T211 HTC BUTTERFLY/ONE

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KLMAG2GE2A-A001 اورجینال

38,000 تومان
 • شماره فنی: KLMAG2GE2A-A001
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 16gb
 • قابل استفاده در:

i9082-i9105-i9150-P3100-P5100-P6200-P6800-P7500 N5100-N8000-N8010-N9000-N9005-T210-T211 HTC BUTTERFLY/ONE

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung kMVUS000LM-B304 اورجینال

45,000 تومان 38,000 تومان
 • شماره فنی: kMVUS000LM-B304
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 8gb
 • قابل استفاده در:

G700-P6-MT1

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KLMAG2GEAC-B002 اورجینال

42,000 تومان
 • شماره فنی: KLMAG2GEAC-B002
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: اورجینال (نیو)
 • ظرفیت: 16gb
 • قابل استفاده در:

G700-G750-H30-P7 S3 Mini-S4 Mini-i9128-i9200-G7102-P3100-P5200-T111 HTC E8/M7/M8/M9/ONE

هارد خام سامسونگ EMMC Samsung KLM8G1WEMB-B031 اورجینال

29,000 تومان
 • شماره فنی: KLM8G1WEMB-B031
 • سازنده: SAMSUNG
 • کیفیت: اورجینال (سکند AA)
 • ظرفیت: 8gb
 • قابل استفاده در:

4C-4X-G620-G700-G740-G750-Y6-Y635-H30 G7102-T210 LUMiA 630-LG Nexus 5-HTC M9